Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

3576 127a 500

ever-is:

There’s nothing to dislike about this photo 10/10

May 13 2017

muzaarbuza
Obracanie Pałacu Lubomirskich. Warszawa 2.04.1970. Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA
Można? Można.
Reposted fromcleanout cleanout viaiblameyou iblameyou
muzaarbuza
muzaarbuza
Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith viaiblameyou iblameyou
muzaarbuza
6449 020c 500

April 10 2017

7780 14f4
Reposted fromtwice twice viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

April 09 2017

muzaarbuza
5604 cb86

March 19 2017

muzaarbuza
8985 5354 500
Reposted fromoll oll viaiblameyou iblameyou
muzaarbuza
3454 e152
Reposted frommaybeimcrazy maybeimcrazy viaiblameyou iblameyou
2148 d55a 500
Reposted fromink ink viaiblameyou iblameyou
muzaarbuza
3078 2883
Reposted frommisterpeter misterpeter

March 14 2017

9307 4d8d 500

mquinn88:

Current mood: Alfred Hitchcock getting inspired in the river Thames.

Reposted fromdrozdzi drozdzi viaiblameyou iblameyou

March 09 2017

muzaarbuza
5341 b86c 500
"Życie Literackie" nr 12, 19 marca 1972.
Reposted fromlongfish longfish viaberenika berenika

March 08 2017

muzaarbuza
7033 5e25
Teach em young.
Reposted fromupinthesky upinthesky viaiblameyou iblameyou

March 05 2017

muzaarbuza
Reposted fromzielono zielono viaamericano americano
muzaarbuza
6478 d929
Reposted fromminna minna viaberenika berenika

March 01 2017

muzaarbuza
Largo do Chiado, Lisboa.
muzaarbuza
3656 8473
Reposted fromdelain delain viadamagecase damagecase

February 20 2017

muzaarbuza
 gravity-gravity Church living via Axelssons
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl