Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

muzaarbuza

May 18 2018

muzaarbuza
9015 df5e
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou

May 16 2018

muzaarbuza
Reposted fromFlau Flau

March 02 2018

muzaarbuza
4555 25dd
Reposted fromtichga tichga viastraycat straycat

January 10 2018

muzaarbuza
2977 614b 500
Reposted fromnanago nanago viaretaliate retaliate

November 23 2017

November 14 2017

muzaarbuza

November 11 2017

muzaarbuza
Reposted fromworst-case worst-case viaplateau plateau
muzaarbuza
1227 19b4 500
Kinder bleiben Kinder
Reposted fromdhoop dhoop viapsygate psygate
muzaarbuza
1239 a52d 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaiblameyou iblameyou

November 09 2017

muzaarbuza
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadelicja8 delicja8
muzaarbuza

September 05 2017

3177 b072 500

oldfarmhouse:

Straight from the pages of a fairytale✨ .


Photocredit:thegelfis @instagram
.
.

Reposted frombassyndrome bassyndrome viairefu irefu

July 30 2017

muzaarbuza
1672 fd33 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viaImmortalys Immortalys
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viapkz451 pkz451
muzaarbuza

June 05 2017

3576 127a 500

ever-is:

There’s nothing to dislike about this photo 10/10

May 13 2017

muzaarbuza
Obracanie Pałacu Lubomirskich. Warszawa 2.04.1970. Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA
Można? Można.
Reposted fromcleanout cleanout viaiblameyou iblameyou
muzaarbuza
muzaarbuza
Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl